I det fri – en bog af Henrik Hvidberg-Hansen

Denne bog indeholder mange interessante iagttagelser og beskrivelser fra Slelde/Jennum/Skibet. Forfatteren har givet følgende beskrivelse af bogen:

Bogen giver et tilbageblik på efterkrigsårene, som oplevet af forfatteren under hans opvækst på landet. Bogen bygger på oplevelser med friluftsliv som fiskeri og jagt og indeholder betragtninger over tilbagegangen i bestandene af markvildt, som agerhøns, fasaner og harer. Den indeholder samtidig materiale af lokalhistorisk interesse. Bogen har elementer af en erindringsbog. Den er dog ikke primært centreret omkring forfatterens liv og person, men illustrerer forholdene, som de dengang var. Forfatterens kærlighed til naturen går som en rød tråd gennem bogen, som med sin blanding af oplevelser, anekdoter og betragtninger af naturens tilstand må siges at være højaktuel i dag, hvor naturen synes trængt på alle
fronter.
Med sine skildringer og betragtninger illustreret med tegninger af Jens Gregersen vil bogen være oplagt læsestof for alle med interesse for naturen og friluftsliv, herunder lystfiskere og jægere. Samtidig vil bogen med sine smukke gamle fotos være af interesse for folk med tilknytning til Vejle og omegn og ikke mindst Skibet sogn.
Henrik Hvidberg-Hansen, blev født i 1940 og er opvokset i landsbyen Slelde ved Skibet i Vejledalen. Efter uddannelse inden for skovbrug blev han forstkandidat i 1966 og har siden mest arbejdet i udlandet, både i Afrika og Latinamerika. Senere var han ansat i Verdensbanken og i det danske udenrigsmlnlsterium.

Bogen er blevet godt modtaget af læserne. Sven Ove Gade skrev i Jyllandsposten:
“Hvidberg-Hansens glæde ved jagten får næsten en ikke- jæger til at beklage, at han afviste
denne del af tilværelsen, samtidig med at man sukker lidt over det “fremskridt”, som vendte op
og ned på natur og menesker”.

Bog 96 sider. Copyright forfatter, Henrik Hvidberg-Hansen.
Tegninger af Jens Gregersen. Bogen kan erhverves ved henvendelse til forfatteren.
Hans adresse er: Gl. Vejlevej 15, 8721 Daugård. Telefon 75761464 og Email: kirn@hafnet.dk.